BEDRIJFSLEVEN

BEDRIJFSLEVEN

Wilt u de veiligheid op de werkvloer, de mondelinge communicatie tussen medewerkers of bijvoorbeeld het lezen en begrijpen van werkinstructies en documenten verbeteren?

­

 

Veiligheid op de werkvloer

Een kleine miscommunicatie door een taalverschil of een verschil in taalvaardigheid kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat werkt met grote machines of gevaarlijke stoffen. Als de instructies daar niet goed begrepen worden, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 9% van de ongevallen met anderstalige werknemers, taal als factor genoemd. Echter, taalbeheersing, laaggeletterdheid en analfabetisme zijn nu nog geen officieel onderdeel van de onderzoeken die zij uitvoeren. Dit percentage ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger. Een duidelijk taalbeleid is hier dus cruciaal.

 

­Taaltrainingen voor bedrijven

Elycio Talen/ leernederlands.nl is ook gespecialiseerd in het geven van taaltrainingen Nederlands voor bedrijven. Onze trainers maken daarbij gebruik van gestructureerde en resultaatgerichte lesmethoden. Onze praktijkgerichte trainingen zijn volledig afgestemd op uw zakelijke situatie. We maken deze trainingen altijd op maat en houden rekening met de wensen en doelen van de opdrachtgever.

Elycio Talen/ leernederlands.nl realiseert daarmee uw leerdoelen zo efficiënt en effectief mogelijk. Daarnaast geven we les in kleine groepen van gelijk niveau, zodat iedere deelnemer maximale aandacht van de trainer krijgt.

Klik hier om een offerte aan te vragen