BEDRIJFSLEVEN

Elycio Talen

BEDRIJFSLEVEN

Wilt u de veiligheid op de werkvloer, de mondelinge communicatie tussen medewerkers of bijvoorbeeld het lezen en begrijpen van werkinstructies en documenten verbeteren?

Veiligheid op de werkvloer

Een kleine miscommunicatie door een taalverschil of een verschil in taalvaardigheid kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat werkt met grote machines of gevaarlijke stoffen. Als de instructies daar niet goed begrepen worden, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 9% van de ongevallen met anderstalige werknemers, taal als factor genoemd. Echter, taalbeheersing, laaggeletterdheid en analfabetisme zijn nu nog geen officieel onderdeel van de onderzoeken die zij uitvoeren. Dit percentage ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger. Een duidelijk taalbeleid is hier dus cruciaal.

­Taaltrainingen voor bedrijven

Elycio Talen/ leernederlands.nl is ook gespecialiseerd in het geven van taaltrainingen Nederlands voor bedrijven. Onze trainers maken daarbij gebruik van gestructureerde en resultaatgerichte lesmethoden. Onze praktijkgerichte trainingen zijn volledig afgestemd op uw zakelijke situatie. We maken deze trainingen altijd op maat en houden rekening met de wensen en doelen van de opdrachtgever.

Elycio Talen/ leernederlands.nl realiseert daarmee uw leerdoelen zo efficiënt en effectief mogelijk. Daarnaast geven we les in kleine groepen van gelijk niveau, zodat iedere deelnemer maximale aandacht van de trainer krijgt.

Klik hier om een offerte aan te vragen

­Kosten

Taaltrainingen Nederlands bij Elycio Talen zijn altijd maatwerk. Dat betekent dat we iedere deelnemer binnen zijn of haar beschikbaar budget een individueel advies geven over de beste manier om de taal te leren. Uitgangspunt voor ieder advies is de intake. Daar inventariseren we met de deelnemer(s) de voorkennis van het Nederlands, de leerdoelen, de beschikbare tijd en de andere wensen en behoeften.

Op basis daarvan bespreken we hoe de deelnemer op de meest efficiënte manier de leerdoelen kan bereiken. Dat kan zijn op basis van een groepstraining, een individueel traject met een persoonlijke taaltrainer, zelfstudie met onze online programma’s of een combinatie daarvan. Binnen ieder budget bieden wij zo de optimale oplossing.

Een traject van zelfstudie onder deskundige begeleiding van onze trainers is mogelijk vanaf € 495. Een intensieve privétraining is mogelijk vanaf € 1.995.

Dat we met ons maatwerk uitstekende resultaten bereiken, blijkt wel uit de klanttevredenheidsonderzoeken van CEDEO. Deelnemers geven ons een ruime 9,78. Uw budget kennen we niet, maar u krijgt wel altijd waar voor uw geld.

Klik hier om je in te schrijven voor een cursus