Elycio Talen opent inburgeringsschool in Oosterhout

20 september 2018 Uit Door Edwin Scheper

leernederlands.nl, onderdeel van Elycio Talen, opent maandag 6 november 2017 een locatie aan de Wilhelminakanaal Noord 3 in Oosterhout. In samenwerking met !GO voor mensenwerk, het sociaal werkbedrijf voor de regio Dongemond, biedt zij intensieve inburgeringstrajecten aan op alle niveaus. Het doel is om statushouders na het behalen van het inburgeringsexamen op een effectieve en efficiënte manier arbeidsperspectief te kunnen bieden.

In Oosterhout is Elycio Talen de eerste aanbieder van taalcursussen voor inburgeringsplichtigen.

Elycio Talen voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor aanbieders van inburgeringscursussen in Nederland. Het taleninstituut kreeg maar liefst vier sterren van het onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut Blik op Werk. Een school of instituut met het Blik op Werk Keurmerk biedt goede kwaliteit en maakt duidelijke afspraken. Inburgeraars zelf geven Elycio Talen via het klanttevredenheidsonderzoek een 8,5.

De aanpak van Elycio Talen onderscheidt zich door de zeer hoge mate van actiegerichtheid en het feit dat alles draait om meedoen en oefenen. De NT2 docenten van Elycio worden ook geselecteerd op het vermogen een dergelijke aanpak succesvol toe te passen.

Elycio Talen biedt ook inburgeringscursussen aan in Amsterdam, Arnhem, Enschede, Geertruidenberg, Papendrecht, Rijswijk, Woudrichem, Zeist, Nieuw-Lekkerland en Zevenbergen. Statushouders kunnen zich aanmelden via leernederlands.nl/oosterhout.

Elycio Talen
Elycio Talen heeft meer dan vijftig jaar ervaring op het gebied van taal- en cultuurtrainingen.
Met deze opgebouwde expertise en samen met 40 gecertificeerde en ervaren trainers Nederlands als tweede taal worden nieuwkomers voorbereid op een succesvolle intrede in de Nederlandse maatschappij. Dankzij de persoonlijke aandacht en begeleiding, de kleine klassen van gelijk niveau en de moderne en resultaatgerichte methodes worden er altijd hoge slagingspercentages behaald.

!GO voor mensenwerk
!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. !GO biedt voor de deelnemende gemeenten een goede sociale en fysieke infrastructuur aan om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt – sociale werkplaats of anderszins – succesvol naar werk te begeleiden.