Elycio Talen is in bezit van ISO 9001

Elycio Talen

Leernederlands.nl is in bezit van de ISO 9001

 

De ISO 9001 is een belangrijkse internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

Elycio Talen is al sinds 1994 in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001, als bewijs dat de kwaliteit van onze processen en procedures stabiel en van hoog niveau is.