NIEUWE NEDERLANDERS

Elycio Talen

NIEUWE NEDERLANDERS

Nieuwkomers die het Nederlands al op niveau A2 (inburgeringsexamen) beheersen kunnen bij ons een training volgen ter voorbereiding op het staatsexamen NT2-1 (niveau B1) of NT2-2 (niveau B2).

­Waarom ik dat zou willen?

Het brengt een hoop voordelen met zich mee. Als u de Nederlandse taal machtig bent op een voldoende niveau, kunt u volledig meedoen in de Nederlandse samenleving. Daardoor kunt u bijvoorbeeld makkelijker werk vinden, een huis zoeken, een afspraak maken met een dokter of ziekenhuis, boodschappen doen en het land en de regels beter begrijpen.

Welke examens ik nodig heb?

Wilt u een opleiding volgen op het MBO? Dan moet u de taal op B-1 niveau beheersen en kunt u na het inburgeringsexamen aanvullend het staatsexamen NT2 afleggen.
NT2 toetst de kennis van de Nederlandse taal, maar dan op een hoger niveau en uitgebreid met het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (voorheen KNS). Wilt u een opleiding volgen op het HBO of een universiteit? Dan moet u de taal op B-2 niveau beheersen. U hoeft het inburgeringsexamen niet af te leggen als u dit niveau al beheerst.
We starten altijd met een leerbaarheidstoets, zodat we u kunnen aangeven welke training de beste optie voor u is.

We stemmen leerprogramma, studiemateriaal, werkvormen, frequenties, tijden en terminologie volledig af op uw wensen, doelen en behoeften. Wij hanteren een bewezen resultaatgerichte methode met maximale aandacht van de trainer voor een optimaal resultaat.

Bij wie kan ik mij aanmelden

Elycio Talen (leernederlands.nl) helpt u graag verder met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. De afgelopen jaren gingen vele deelnemers u voor, met uitstekende resultaten. Wij vinden het belangrijk dat u persoonlijke aandacht krijgt en dat u direct in de praktijk uit de voeten kunt met onze lessen.

Klik hier om je in te schrijven voor een cursus

Waarom ik voor Elycio Talen moet kiezen

Speciaal voor nieuwe Nederlanders heeft Elycio Talen een unieke aanpak ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op onze gecombineerde kennis en ervaring uit de zakelijke trainingen (die wij al meer dan 55 jaar verzorgen) als eerder uitgevoerde inburgeringstrajecten. Onze aanpak onderscheidt zich door de zeer hoge mate van actiegerichtheid en het feit dat alles draait om meedoen en oefenen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat deelnemers leren door te doen.

Om deze actiegerichte aanpak te onderstrepen wordt dan ook gesproken over deelnemers in plaats van cursisten en trainers in plaats van docenten. Wij zijn ervan overtuigd dat deelnemers leren door actief mee te doen en te oefenen. Het is essentieel dat deelnemers het Nederlands leren spreken en schrijven, zodat ze effectief en doelgericht kunnen communiceren. Het intensief toepassen van de taal is belangrijker dan de grammatica ervan perfect te doorgronden. Het gaat er immers om dat de boodschap overkomt.

Onze methode is uitermate actiegericht en draait volledig om de interactie met de trainer en de andere deelnemers, om meedoen en oefenen. We kiezen ervoor om uitsluitend en intensief aan de taalvaardigheid van de deelnemers te werken, zodat ze met zelfvertrouwen durven communiceren.