NIEUWE NEDERLANDERS

Elycio Talen

NIEUWE NEDERLANDERS

Nieuwkomers die het Nederlands al op niveau A2 (inburgeringsexamen) beheersen kunnen bij ons een training volgen ter voorbereiding op het staatsexamen NT2-1 (niveau B1) of NT2-2 (niveau B2).

­Wat is inburgeren?

Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van nieuwe Nederlanders. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat deze nieuwkomers, en de ontvangende maatschappij allebei de nodige stappen zetten om te zorgen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

­Wanneer ik moet inburgeren

Als u uit een niet-EU-land, Zwitserland of Turkije komt, of een verblijfsvergunning van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) hebt gekregen en u van plan bent zich definitief in Nederland te vestigen dient u (verplicht) in te burgeren. In sommige gevallen hoeven nieuwkomers geen inburgeringsexamen te doen. Bijvoorbeeld als ze door psychische of lichamelijke beperkingen het examen niet kunnen halen.

Waarom ik dat zou willen

Het brengt een hoop voordelen met zich mee. Als u inburgert (en dus o.a. de taal leert) kunt u bijvoorbeeld makkelijker werk vinden, een huis zoeken, een afspraak maken met een dokter of ziekenhuis, boodschappen doen en het land en de regels leren kennen. De Nederlandse normen en waarden leren kennen en respecteren hoort ook bij inburgeren. Inburgering is nodig om elkaar te begrijpen en te respecteren.

Hoelang ik dan de tijd krijg

Heeft u uw verblijfsvergunning ontvangen? Dan krijgt u drie jaar de tijd om het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 te behalen (het staatsexamen NT2 heeft een hoger niveau dan het inburgeringsexamen).

Welke examens ik nodig heb

Het inburgeringsexamen toetst kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en kennis van de Nederlandse taal op niveau A-2, met de onderdelen luisteren, spreken, lezen en schrijven. Ook is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) een belangrijk onderdeel.

Wilt u een opleiding volgen op het MBO? Dan moet u de taal op B-1 niveau beheersen en kunt u na het inburgeringsexamen aanvullend het staatsexamen NT2 afleggen.
NT2 toetst de kennis van de Nederlandse taal, maar dan op een hoger niveau en uitgebreid met het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (voorheen KNS). Wilt u een opleiding volgen op het HBO of een universiteit? Dan moet u de taal op B-2 niveau beheersen. U hoeft het inburgeringsexamen niet af te leggen als u dit niveau al beheerst. We starten dan met een leerbaarheidstoets, zodat we u kunnen aangeven of deze training de beste optie voor u is.

We stemmen leerprogramma, studiemateriaal, werkvormen, frequenties, tijden en terminologie volledig af op uw wensen, doelen en behoeften. Wij hanteren een bewezen resultaatgerichte methode met maximale aandacht van de trainer voor een optimaal resultaat.

Bij wie kan ik mij aanmelden

Elycio Talen (leernederlands.nl) helpt u graag verder met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. De afgelopen jaren gingen vele deelnemers u voor, met uitstekende resultaten. Wij vinden het belangrijk dat u persoonlijke aandacht krijgt en dat u direct in de praktijk uit de voeten kunt met onze lessen.

Klik hier om je in te schrijven voor een cursus

Waarom ik voor Elycio Talen moet kiezen

Gericht op het behalen van het inburgeringsexamen heeft Elycio Talen een unieke aanpak ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op de gecombineerde kennis en ervaring uit zowel zakelijke trainingen als eerder uitgevoerde inburgeringstrajecten. Onze aanpak onderscheidt zich door de zeer hoge mate van actiegerichtheid en het feit dat alles draait om meedoen en oefenen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat deelnemers leren door te doen.

Om deze actiegerichte aanpak te onderstrepen wordt dan ook gesproken over deelnemers in plaats van cursisten en trainers in plaats van docenten. Wij zijn ervan overtuigd dat deelnemers leren door actief mee te doen en te oefenen. Het is essentieel dat deelnemers het Nederlands leren spreken, niet dat ze leren waarom de taal is zoals zij is. Het intensief toepassen van de taal is effectiever dan over de grammatica ervan te praten. Het gaat er immers om dat de boodschap overkomt.

De methode is uitermate actiegericht en draait volledig om de interactie met de trainer en de andere deelnemers, meedoen en oefenen. We kiezen ervoor om in het eerste deel van een inburgeringstraject uitsluitend en intensief aan de taalvaardigheid van de deelnemers te werken, voordat een eventuele duale component wordt geïntroduceerd. Op deze wijze wordt een solide basis gelegd voor het vervolg van het traject. Zo wordt de kans dat een deelnemer de duale component succesvol doorloopt, vergroot dankzij de toegenomen taalvaardigheid en een verbeterd zelfvertrouwen.