STATUSHOUDERS

Elycio Talen

STATUSHOUDERS

English version? (click here)

Elycio Talen heeft de laatste jaren bewezen een zeer succesvol inburgeringsprogramma te kunnen bieden. Dat blijkt wel uit onze slagingspercentages die ver boven het landelijk gemiddelde liggen.

Wat is inburgeren?

Als u in Nederland komt wonen moet u inburgeren. Hiervoor moet u eerst de Nederlandse taal leren. En u moet leren hoe mensen in Nederland wonen en werken. Als u genoeg geleerd heeft, doet u een inburgeringsexamen. Als u dit haalt dan bent u ingeburgerd.

­Wanneer moet ik starten met inburgeren?

Als u uit een niet-EU-land, Zwitserland of Turkije komt, of een verblijfsvergunning van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) hebt gekregen en u van plan bent  in Nederland te wonen en werken. Dan bent u verplicht om in te burgeren. In sommige gevallen hoeven nieuwkomers geen inburgeringsexamen te doen. Bijvoorbeeld als ze door psychische of lichamelijke beperkingen het examen niet kunnen halen.

Wat zijn mijn voordelen?

Het brengt een hoop voordelen met zich mee. Als u inburgert (en dus onder andere  de taal leert) kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker werk vinden, een huis zoeken, een afspraak maken met een dokter of ziekenhuis en boodschappen doen. Zo leert u  het land en de regels goed kennen. De Nederlandse normen en waarden leren kennen en respecteren hoort ook bij inburgeren.

Hoelang krijg ik de tijd?

Heeft u uw verblijfsvergunning ontvangen? Dan krijgt u drie jaar de tijd om het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 te behalen. Dit heet de inburgeringstermijn. U ontvangt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) waarin staat wanneer de inburgeringstermijn voor u begint.

Welke examens heb ik nodig?

Het inburgeringsexamen bestaat uit twee onderwerpen: de taal en kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Uw kennis van de Nederlandse taal wordt getoetst op taalniveau A2. Het taalexamen bestaat uit 4 onderdelen:  luisteren, spreken, lezen en schrijven. Ook Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is een belangrijk onderdeel van het examen. Dit helpt u beter begrijpen hoe u in Nederland werk kunt zoeken. Als u voor alle onderdelen slaagt bent u ingeburgerd.

Kan ik ook een opleiding volgen?

Dat kan, maar dan moet u de Nederlandse taal wel op een hoger niveau beheersen. Wilt u een opleiding volgen op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs)? Dan moet u de taal op B-1 niveau beheersen. U kunt dan na het inburgeringsexamen het staatsexamen NT2 -1 afleggen.

Wilt u een opleiding volgen op het HBO (hoger beroepsonderwijs) of een universiteit? Dan moet u de taal op B-2 niveau beheersen. U hoeft het inburgeringsexamen niet af te leggen als u het staatsexamen NT2 gehaald heeft. Als u in een groep wilt starten met als einddoel het B1 of B2-niveau starten we met een leerbaarheidstoets.

We kunnen u dan aangeven of deze training inderdaad de beste keuze voor u is.

We stemmen leerprogramma, studiemateriaal, werkvormen, frequenties, tijden en terminologie volledig af op uw wensen. Wij hanteren een bewezen resultaatgerichte methode met maximale aandacht van de trainer voor het beste resultaat.

Inburgering

Waarom ik voor Elycio Talen moet kiezen

Elycio Talen (leernederlands.nl) helpt u graag met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. De afgelopen jaren gingen vele deelnemers u voor, met uitstekende resultaten. Wij vinden het belangrijk dat u persoonlijke aandacht krijgt, en dat u wat u geleerd heeft direct in de praktijk kunt gebruiken.

Als u lessen volgt bij Elycio Talen draait alles om meedoen en oefenen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat u leert door te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste de taal leert door actief mee te doen en te oefenen. Het is belangrijk dat u Nederlands leert spreken, niet dat u leert waarom de taal is zoals zij is. Het gaat erom dat uw boodschap overkomt.

Hoe moet ik dit betalen?

Het volgen van de lessen en het behalen van het diploma zijn niet gratis, u moet hiervoor betalen. Hoeveel het kost, hangt af van het aantal lessen dat u nodig heeft. Wie aan kan tonen dit niet te kunnen betalen, mag bij DUO een lening aanvragen. U dient hiervoor het aanvraagformulier van DUO in te vullen.

Klik hier om de de aanvraag te starten

U heeft een DigiD nodig om in te kunnen loggen. Met een DigiD logt u veilig in op websites waarop persoonlijke informatie over u staat. U ontvangt uw inloggegevens binnen een week. Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een lening of DigiD, kunt u ook iemand anders toestemming geven om het aanvraagformulier namens u in te vullen. U verstuurt dan eerst het machtigingsformulier naar DUO waarin u de gemachtigde officieel toestemming geeft. Ook wij kunnen u hierbij helpen.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Wat kan ik na het examen?

Als u het examen heeft gehaald kunt u beter meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan een opleiding volgen en u heeft meer kans op werk.

Krijg ik een paspoort?

Nee, daarvoor moet u genaturaliseerd zijn. Naturalisatie is het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (‘u wordt Nederlander’). Als u de Nederlandse nationaliteit hebt, heeft u recht op een Nederlands paspoort. U krijgt dan ook extra rechten, zoals het kiesrecht; u mag dan stemmen. Inburgeren is een plicht, maar naturalisatie is een keuze. U kunt ook kiezen voor een permanente verblijfsvergunning om in Nederland te mogen wonen.

Klik hier voor meer informatie

Procedure

U kunt zich hieronder inschrijven voor één van onze inburgeringstrajecten. Zodra wij contact hebben gehad met een vestiging bij u in de buurt maken we een afspraak voor een (gratis) intakegesprek.

­Intakegesprek

Het intakegesprek van Elycio Talen bestaat uit een gesprek met één van onze trainers inburgering en een toets om uw startniveau te bepalen. Naar aanleiding van het intakegesprek kijken we in overleg met de trainer waar u het beste geplaatst kunt worden. Zo komt u altijd in een groep met een passend niveau en het best passende tempo.

Hoe lang duurt het intakegesprek?

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

Hoeveel kost het?

De intake is gratis en vrijblijvend.

Wat moet ik meenemen?

Graag ontvangen we tijdens de intake al wat papieren, zoals de brieven van DUO (Kennisgeving Inburgeringsplicht en/of Aanvraag/Toekenning Lening). Dit maakt het gemakkelijker om uw aanmelding en inschrijving goed te laten verlopen.
Wat gebeurt er daarna?
In tussentijd maken we de offerte en sturen we die op. Hier staat in welke lessen u kunt volgen en wat dit kost. Als u het eens bent met ons aanbod, dan kunt u de offerte ondertekenen en terug opsturen.

­Proefles

Als er een passende groep voor u is, dan kunt u hier een proefles volgen (dit is gratis en vrijblijvend). Na de proefles bespreken we de ervaringen van zowel u als de trainer. Als u beiden tevreden bent over de proefles, dan wordt u officieel ingeschreven.

En als er geen plaats is?

Als we geen passende groep voor u kunnen vinden, dan komt u op de wachtlijst. Zodra er meer informatie bekend is over een nieuwe groep, nemen we contact met u op.

Hoe groot zijn de groepen?

De maximale groepsgrootte bij Elycio Talen is 14 cursisten.

­Contract en betaling

Als er een groep is waarin u kunt starten, wordt er een contract voor u opgesteld. Deze moet u in de eerste les ondertekenen. Vanaf dat moment staat u officieel ingeschreven bij Elycio Talen. Tijdens het intakegesprek wordt ook de besproken voor hoe lang u een contract wilt afsluiten. U kunt kiezen voor 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden of eventueel 18 maanden.

Hoelang duurt de cursus?

Dit hangt af van uw startniveau. Gemiddeld duurt het 12 maanden  om van niveau 0 naar niveau A2 (inburgeringsexamen) te komen. Afhankelijk van uw leertempo kan dit langer maar ook korter duren.

Kan ik het contract opzeggen?

Tijdens de duur van het contract kan er worden opgezegd. De opzegtermijn vanaf 3 maanden les, is 1 maand.

Hoe kan ik betalen?

Als er sprake is van een lening van DUO, dan wordt er driemaandelijks gefactureerd. Dit is het maximaal toegestane bedrag voor DUO om te kunnen factureren per deelnemer per 3 maanden. Als de cursus door u zelf wordt betaald, dan wordt er maandelijks gefactureerd.

Kosten

Een nieuwe taal leren kost tijd en vergt regelmatige oefening. Ons doel is mensen te helpen om die nieuwe taal te leren op de manier, die voor hen het meest effectief en efficiënt is. Dat kan voor ieder mens anders zijn. Maar voor elk budget bieden we een oplossing.

Trainingen Nederlands in het kader van inburgering worden in principe vergoed door de Nederlandse overheid. Het maximale budget hiervoor is € 10.000, dat wordt uitgekeerd in bedragen van maximaal € 1.250 per kwartaal.

De tijd die een deelnemer nodig heeft om op het vereiste niveau A2 te komen verschilt per persoon. Het hangt vooral af van vooropleiding en zogeheten leerbaarheid van de deelnemer. Voor dat laatste heeft Elycio Talen een speciale toets ontwikkeld. Daarmee kunnen we een schatting doen van de tijd die een deelnemer nodig heeft om te kunnen slagen voor de verschillende examens. Die tijd bepaalt het benodigde budget. Een typische inburgertraining bestaat uit drie wekelijkse bijeenkomsten van ieder drie uur (behalve tijdens de vakantieperiodes) gedurende een periode van 12 tot 18 maanden. De kosten van zo’n traject bedragen € 5.000 tot € 8.500 inclusief ONA, studieboeken, excursies en exclusief examens.

Wat de hele training werkelijk kost, verschilt dus per persoon. Maar dat iedere deelnemer volgens goed Nederlands gebruik bij Elycio Talen waar voor dat geld krijgt, blijkt wel uit onze slagingspercentages, die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen.

­Lestijden en inhoud

De training is 3 dagdelen per week, waarbij elk dagdeel 3 uur duurt. Onze lessen vinden alleen ’s ochtends en ’s middags plaats, op alle dagen behalve zondag.

Het ochtenddeel duurt van 9:00 uur tot 12:00 uur. Het middagdeel varieert per trainer en per groep, en kan van 12.15 tot 15.15 uur of van 13.00 tot 16.00 uur duren. In totaal zijn er dus 9 gezamenlijke lesuren per week.

Sommige groepen hebben alleen het middagdeel les, andere groepen alleen het ochtenddeel. Over het algemeen hebben de meeste groepen afwisselend beide dagdelen les. Er kunnen van tevoren nog geen uitspraken/beloftes worden gedaan over welke dagdelen u les zult hebben.

Hoeveel uur ben ik er aan kwijt?

De cursus een gemiddelde studiebelasting van 10 tot 15 uur per week.

Welke methode gebruiken jullie?

Methodes die wij onder andere gebruiken tijdens de inburgeringslessen zijn Stap, Taal Compleet A1/A2, Welkom in Nederland (voor het KNM-examenonderdeel), Taaltalent, De Opmaat, Vooruit, De Sprong enDe Finale.

Wat als het niveau niet geschikt is voor mij?

Elke drie maanden vindt er een voortgangsrapportage plaats voor elke deelnemer. Dan wordt er gekeken of uw niveau nog wel aansluit bij de lessen die u volgt en de groep waarin u zit. Dit wordt gedaan via tussentoetsen, zoals bijvoorbeeld de VNT2-toetsen van Bureau ICE. Als blijkt dat u beter in een sneller of langzamer traject lessen kunt volgen, dan wordt er gekeken voor een andere groep (en daarbij horend ook een ander lesrooster). Als blijkt dat u wel in de goede groep zit, dan gebeurt er verder niets en blijft u gewoon doorgaan in dezelfde groep.

Kan ik doorstromen naar een hoger niveau?

Het is ook mogelijk om door te stromen naar niveau B1/B2 (Staatsexamen Programma I/II). Dit diploma is nodig om door te stromen naar een Nederlandse MBO-opleiding, HBO -opleiding of universitaire opleiding. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat uw doel is en wordt uw traject hierop aangepast.